Smart Grid - inteligentne sieci elektroenergetyczne

 

Wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, Smart Grid umożliwia zdecydowaną poprawę efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa łańcucha dostaw energii elektrycznej. Inteligentna sieć opiera się na komunikacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii w celu racjonalizacji zarządzania energią elektryczną. Smart Grid obniża straty i koszty przesyłu energii. Odpowiada to koncepcji przyjaznych i nowoczesnych miast – Smart City. Nowoczesne miasta dbają o komfort życia swojej społeczności i otaczające je środowisko naturalne.

Platforma Smart Grid przeznaczona jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw potrzebom, tworzymy w pełni zautomatyzowaną platformę umożliwiającą sprawne i szybkie przeprowadzenie klienta przez proces realizacji projektu. Umożliwiamy Państwu kompleksową usługę w ramach jednorazowej płatności gotówką lub płatności w abonamencie.

W naszej ofercie posiadamy następujące usługi:

→ zbudowanie sieci typu microgrid dla urządzeń znajdujących się w obrębie budynku;
→ dostarczenie i instalację wszystkich niezbędnych komponentów sieci, w tym inteligentnych liczników oraz urządzeń łączących elektronikę biurową z systemem sterowania;
→ opracowanie nadrzędnego systemu sterowania siecią wraz z funkcjami dodatkowymi np. systemem uprawnień dla pracowników;
→ monitoring stanu sieci i jej konserwację.

Do Państwa dyspozycji pozostaje zespół ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów dotyczących projektowania i instalacji rozwiązań Smart Grid. Korzystamy jedynie z usług sprawdzonych podwykonawców oraz części i urządzeń wiodących producentów.

Inteligentna sieć łączy ze sobą wiele podmiotów, takich jak elektrownie, źródła energii odnawialnej, instytucje, obiekty użyteczności publicznej, aż po pojedyncze gospodarstwa. Działa w oparciu o zdobycze naukowe naszych czasów, przede wszystkim informatyczne i komunikacyjne, jak Internet i routery sieci bezprzewodowej. Dzięki temu wszystkie jednostki objęte systemem Smart Grid mogą się ze sobą komunikować i współpracować w celu efektywnego wykorzystywania energii elektrycznej. Odpowiednie zaplecze informatyczne zapewnia zbieranie danych od urządzeń elektrycznych i pozwala reagować na zmiany zapotrzebowania dostaw prądu dla danego rejonu w danym momencie dnia. Pozwala to zminimalizować straty energii elektrycznej i zaoszczędzić aż 10% zużywanej energii.

Więcej

Aktualności

Lista projektów Smart Grid dla Europy w fazie publicznych konsultacji

Do publicznych konsultacji trafiła lista projektów dotyczących energetyki – głównie bezpieczeństwa paliwowego i sieci Smart Grid – które docelowo mają trafić na listę projektów o znaczeniu wspólnotowym (ang. Projects of common interest – PCI). PCI to przedsięwzięcia na tyle istotne dla Unii Europejskiej, że posiadające specjalny, przyspieszony tryb wdrażania, jak również szereg dofinansowań.

Odnawialne źródła energii napędzają rozwój sektora energetycznego

Jak wynika z raportu agencji Frost & Sullivan, pod koniec 2017 roku sektor odnawialnych źródeł energii osiągnie wartość 443,5 mld USD.Najszybciej rozwijającymi się segmentami są fotowoltaika (37,5% rynku do 2020 r.) oraz energetyka wiatrowa (21%).

Budownictwo pasywne i plusenergetyczne – nowa jakość mieszkania

Wraz z rozwojem społeczeństwa usługowego zmienia się podejście do kwestii mieszkaniowych. Coraz więcej ludzi pracuje zdalnie, a domy i lokale przestają pełnić jedynie funkcję sypialni. Rozbudzająca się świadomość ekologiczna sprawia, że podczas poszukiwania swoich czterech kątów coraz częściej wybiera się materiały najwyższej jakości, które przetrwają lata w nienaruszonym stanie oraz zwraca się uwagę na ich energooszczędność i przyjazność dla środowiska.

Samowystarczalność energetyczna Polski – droga do rozwoju

Analizując aktualną sytuację energetyczną Polski, nasze zasoby i możliwości, można stwierdzić, iż nasz kraj może być w pełni samowystarczalny. W Polsce dysponujemy wszystkimi znanymi człowiekowi źródłami energii cieplnej oraz energetycznej. W rejonie naszego kraju znajdują się ogromne złoża węgla kamiennego i brunatnego oraz znaczące ilości ropy i gazu ziemnego. Część z tych złóż jest już w użytku, ale wiele z nich pozostaje wciąż nieodkryta.